top of page

Thông tin về truherbsusa.net và Giai phẩm Chính Văn

Giai phẩm Chính Văn do một nhóm văn thi hữu chủ trương, dù rộng mở đến tất cả các cây bút trong tình thân hữu nhưng không nhân danh hay đại diện cho tập thể nào.
Quan điểm của bài viết là của cá nhân tác giả, không hẳn phản ánh chung của Ban biên tập hay nhóm chủ trương.

Xin lưu ý:
Những thông tin về thảo dược đăng trên giai phẩm Chính Văn chỉ có tính cách thông tin phổ biến không mang tính cách trị liệu.

Staff

Manager/Director:

Amy Ngoc

Manager/Owner:

Marketing:

Lai Ha

Kim Thanh

My Tien

​Tina Thanh

bottom of page