top of page
  • Ảnh của tác giảAmy Duong, Nikkiduong

Tầm quan trọng của tiền

1.Tiền,không mua được quan hệ??? Nhưng tất cả các mối quan hệ đều cần đến tiền


2.Tiền, không mua được hạnh phúc, nhưng chẳng có hạnh phúc nào mà không cần đến tiền


3.Tiền không quan trọng ??? nhưng tất cả những thứ quan trọng đều cần đến tiền


4.Tiền,không mua được thời gian,nhưng tiết kiệm được thời gian. Đứa đi xe đạp, cố gắng thế nào đi nữa, cũng không nhanh bằng thằng ngồi phi cơ.


5.Không có hạnh phúc nào duy trì được mãi nếu không có tiền.


6.Tiền không mua được sức khỏe,nhưng mua được tất cả phương pháp chữa bệnh tốt nhất


7.Tiền không giải quyết được vấn đề, nhưng có thể gói gọn vấn đề 1 cách ngắn nhất có thể


8.Nhà lá hay nhà lầu, quan trọng vui vẻ sống với nhau. Nhưng mà phong ba bão tố,sớm chớp mưa giăng, nhà lá luôn là kẻ bị gánh chịu


9.Có tiền chưa chắc hạnh phúc??? Nhưng cũng không ai nói không tiền sẽ hạnh phúc. Có tiền thì sẽ đảm bảo được cuộc sống khốn khó, hạnh phúc.Không tiền thì vừa khốn khó vừa không đảm bảo được hạnh phúc


10.Tiền, cũng không có vai trò gì quan trọng. Chỉ là, có tiền có quyền lựa chọn cuộc sống.


11.Tiền không mua được tình yêu, nhưng muốn có tình yêu thì phải có tiền. Không ai trên đời dũng cảm để bên nhau mà không có tiền. Hôn nhân đổ vỡ cũng chủ yếu xuất phát từ ”TIỀN".


12.Tiền, không mua được đam mê nhưng không ai làm việc vì đam mê mà không cần tiền.


13.Tiền, không phải tất cả nhưng tất cả đều cần đến tiền. Tiền không phải tất cả nhưng không có tiền thì vất vả, thế thôi.

6 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Tôi lại khóc

Ngày 11, tháng 9 năm 2001 (Hai tòa lầu ở New york bị khủng bố) Tôi lại khóc trước tang thương đổ nát! Chuyện xứ người sao thắt thẻo đoạn trường? Nhớ ngày nào giặc chiếm, bỏ quê hương Bằng ghe nhỏ,

Commenti


bottom of page