top of page
  • Ảnh của tác giảRuby K.

NỮ GIỚI - PHỤ NỮ

Gọi "NỮ GIỚI", không gọi "PHỤ NỮ". VÌ SAO ?
Tác giả: Matthew N Chuong /1/ Nữ sĩ Sương Nguyệt Anh, con gái nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu, là chủ bút của tờ báo "Nữ giới chung". Đất Nam Kỳ là nơi tiên phong mở diễn đàn cho nữ giới, sớm nhứt trong cả nước (tờ báo ra đời năm 1918)! "Chung" 鍾 nghĩa là tiếng chuông, tờ báo mang ý nghĩa: tiếng chuông của nữ giới. Sao không gọi "phụ nữ", mà gọi "NỮ GIỚI"? /2/ Ở Miền Nam VN trước 1975, gần như tương hợp với lãnh thổ Đàng Trong (chỉ thiếu mỗi Quảng Bình), hàng năm lấy ngày tưởng niệm nhị vị anh thư Trưng Trắc - Trưng Nhị làm "NGÀY NỮ GIỚI VIỆT NAM". Sao không gọi "phụ nữ" mà gọi "NỮ GIỚI"? /3/ "Phụ" 婦 nghĩa là vợ - trong "phu (chồng) phụ (vợ)" 夫婦 ; "Phụ" còn được dùng với nghĩa là con dâu, thường được gọi là "tức phụ" 媳 婦 ; "Phụ" - như vậy - mang nghĩa là cô gái đã có chồng, đã lập gia đình. Khi nói "thiếu nữ" 少女 là cô gái trẻ, nhưng nói "thiếu phụ" 少婦 : dù trẻ trung mơn mởn nhưng-đã-có-chồng. Nhắc lại: còn con gái nheo nhẻo thì không ai nói "thiếu phụ" hết, mà là "thiếu nữ". /4/ NỮ GIỚI 女界 dùng để chỉ toàn bộ phái nữ, dù còn con gái nheo nhẻo chưa chồng, dù đã lập gia đình trở nên mặn mà - hết thảy đều nằm trong nữ giới. Còn "Phụ nữ" (như dẫn giải trên), hiểu một cách chặt chẽ về chữ nghĩa, dùng để chỉ nữ giới đã có chồng. Coi, các dì phước (soeur) - với lời thệ nguyện không lấy chồng - mà cũng được "vận động" tham gia ... Hội Phụ nữ, kỳ cục và tréo ngoe hết sức (không lẽ xúi nữ tu đi lấy chồng cho vừa lòng, trúng khía với mấy bà điều hành Hội PN?). /5/ Đã nói thì nói cho trót. "Phụ" 婦 đôi khi được dùng để chỉ "nữ" nói chung, theo nghĩa PHIẾM ĐỊNH. Là sao? Bởi quan niệm phổ biến là nữ giới có thiên chức "làm mẹ", mà như vậy tức là lấy chồng đặng sanh con; thành thử "phụ" 婦 còn được hiểu phiếm định là "nữ". Như, "phụ khoa" là khoa khám bịnh nữ giới (ở đây, "phụ" được dùng phiếm định thay cho "nữ"), khám bịnh đờn bà con gái. NHƯNG, chú ý, đó chỉ là "phiếm định", chung chung, chớ không phải thực nghĩa. Về mặt cấu trúc, nếu "phụ" 婦 được hiểu là nữ nói chung, té ra "phụ nữ" trở thành ... "nữ nữ", thừa chữ lòng thòng quá sức.! Nhắc lại: "phụ nữ", thực nghĩa (không phải "phiếm định"), là nữ-có-chồng. THAY LỜI KẾT Khi nói "NỮ GIỚI Việt Nam", là bao gồm hết thảy đờn bà con gái (chớ không phải chỉ là người có chồng, tức "phụ nữ"). Tờ báo "NỮ GIỚI chung", ngày tưởng niệm Bà Trưng được chọn làm "ngày NỮ GIỚI Việt Nam" ... cho thấy trước đây chữ nghĩa được chọn thấu đáo lắm đa! Có một sự hiểu biết đâu ra đó, chuẩn xác về ngôn ngữ./. Sưu tầm My Lan Phạm *************************************************************************** /4/ Có nhiều bà soeur cho rằng mình kết hôn với Jesus Christ, dù đây chỉ là một metaphor nhưng nhiều người coi những nữ tu này là phụ nữ.
8 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Comments


bottom of page